wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Środa, 12 czerwca 2024r., czyli do końca roku kalendarzowego pozostało 202 dni


linklinklinklink

 16.10.2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I SEMESTR 1.09.2022 r. - 12.01.2023 r.
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I okres - 12.01.2023r.
Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I okres - 2.02.2023 r.

II SEMESTR - 30.01.2023 r. - 23.06.2023 r.
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za II okres - 15.06.2023 r.
Konferencja podsumowująca pracę szkoły za II okres - 26.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022 r.

Ferie zimowe 16-29.01.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • 14.10.2022 r. 
 • 11.11.2022 r.
 • 6.01.2023 r.
 • 1,3.05.2023 r.
 • 8.06.2023 r.
 • 23,24,25.05.2023 r. (Egzamin ósmoklasisty)
SPOTKANIA Z RODZICAMI
 • 5-8.09.2022 r. - zebrania organizacyjne 
 • 3-9.11 2022 r. - zebrania z rodzicami/konsultacje indywidualne 
 • 12.12.2022 r. zebrania z rodzicami dot. przewidywanych ocen niedostatecznych 
 • 5.01.2023 r. - zebrania z rodzicami dot. przewidywanych ocen i zachowania 
 • 20-24.03.2023 r. - zebrania z rodzicami/konsultacje indywidualne
 • 15.05.2023 r. - zebrania z rodzicami dot. przewidywanych ocen niedostatecznych 
 • 6.06.2023 r. - zebrania z rodzicami dot. przewidywanych ocen i zachowania 
 


zamknij

zamknij
zamknij